03. Chuyên ngành xây dựng - Quản trị kênh truyền thông độc lập

2 ấn phẩm có sẵn

Những tài liệu tải lên gần đây

Đang hiển thị 1 - 2 của tổng số 2 kết quả
Hiển thị
 • Tài liệu
  The Handbook of Project Management
  (Sixth edition published 2024 by Routledge, 2024) Martina Huemann; Rodney Turner
  First edition published by Gower 1987 Fifth edition published by Gower 2014, and Routledge 2016 DOI: 10.4324/9781003274179Media
 • Tài liệu
  Introduction to Media Production
  (Elsevier Inc, 2009) Robert B. Musburger; Gorham Kindem
  Library of Congress Cataloging-in-Publication Data British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library