The Handbook of Project Management

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

3

Tóm tắt
First edition published by Gower 1987 Fifth edition published by Gower 2014, and Routledge 2016 DOI: 10.4324/9781003274179Media
Mô tả
Năm xuất bản
2024
Tác giả
Martina Huemann
Rodney Turner
Nhà xuất bản
Sixth edition published 2024 by Routledge
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

Martina Huemann (editor), Rodney Turner (editor) - The Handbook of Project Management-Routledge (2024).pdf

Dung lượng: 9.55 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 3