Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội XII

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đại hội XII
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật
Trích dẫn
Tệp tin
200

DH12-BC Tiep thu, giai trinh cua Doan Chu tich tai Dai hoi XII.pdf

Dung lượng: 194.23 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0