Tài chính doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Đồng chủ biên: PGS.TS. Lưu Thị Hương
PGS.TS. Vũ Duy Hào
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

3. Tài chính doanh nghiệp.pdf

Dung lượng: 11.76 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1