Giáo trình Tin Học Ứng Dụng Trong Thống Kê

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

7

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Trần Thị Kim Thu
TS. Đỗ Văn Huân
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Bộ sưu tập