GIÁO TRÌNH KINH TỂ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN - Phần 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hội đồng biên soạn: PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng - Chiủ bitiên - PGS.TS. Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồntg - PGS.TS. Đoàn Xuân Thủy, Thư ký chuyên môn - GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Minh Khải - PGS.TS. Nguyễn Khắc Thanh - GS.TS. Phạm Quang Phan - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn - PGS.TS. Tô Đức Hạnh - PGS.TS. Nguyển Minh Tuấn - TS. Trần Kim Hải - TS. Nguyễn Hổng cử - Đào Mai Phương, Thư ký hành chính.
Nhà xuất bản
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA sự THẬT
Trích dẫn
Tệp tin
200

extract_pages_from_gt_kinh_te_chinh_tri_mac_lenin_2021p1_3116.pdf

Dung lượng: 2.53 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 2 Lượt tải: 1