Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý - Phần 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Đàm Gia Mạnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

GT_he_thong_thong_tin_quan_ly_P1.pdf

Dung lượng: 26.02 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0