Bài tập xác suất và thống kê toán

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2013
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Cao Vân
TS. Trần Thái Minh
TS. Nguyễn Thế Hệ
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

41. Bài tập xác suất & Thống kê toán.pdf

Dung lượng: 27.33 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0