Giáo trình Marketing căn bản - Phần 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Chủ biên: Ths. Đinh Tiến Minh
Ths. Quách Thị Bửu Châu
Ths. Nguyễn Văn Trưng
Ths. Đào Hoài Nam
Nhà xuất bản
Lao động
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

29. GT_Marketing_can_ban_ths_dinh_tien_minh_Phần 1.pdf

Dung lượng: 3.8 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0