Quản trị học

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2005
Tác giả
TS. Nguyễn Thanh Hội
TS. Phan Thăng
Nhà xuất bản
Thống kê
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

69. Quản trị học-TS-Phan Thăng.pdf

Dung lượng: 166.48 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0