Quản Lý Sản Phẩm Trong Thời Đại 4.0

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Melissa Perri
Người Dịch: Huy Nguyễn
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Bộ sưu tập