Giáo trình hành vị tổ chức

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2009
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn
TS. Phạm Thúy Hương
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn