Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý - Phần 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Chủ biên: TS. Trần Thị Song Minh
Nhà xuất bản
Đại học Kinh té quốc dân
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

GT_he_thong_thong_tin_quan_ly_Phan 2.pdf

Dung lượng: 35.27 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0