ArXiv

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trong cộng đồng toán học, cơ sở lưu trữ được biết đến nhiều nhất là ArXiv. Cơ sở lưu trữ ArXiv được xây dựng từ năm 1991 và tới nay có thể nói đã chứa hầu hết những công trình quan trọng nhất của toán học đương đại. Đặc biệt công trình của nhà toán học Nga G. Perelman. Đây là một cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử dạng tiền in ấn của các bài báo khoa học trong các lĩnh vực toán học, vật lý, khoa học máy tính, sinh học định lượng và thống kê mà mọi người có thể truy cập miễn phí trên. Trong nhiều ngành của toán học và vật lý, hầu hết các bài báo khoa học đều được lưu ở arXiv.
Mô tả
Năm xuất bản
1997
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn