Giáo trình Kinh tế học - Tập 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Vũ Kim Dũng
PGS.TS. Nguyễn Văn Công
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

1. Giáo trình kinh tế học - I.pdf

Dung lượng: 16.77 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 0