Quản trị cung ứng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Nội dung sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về cung ứng và quản trị cung ứng, vấn đề tổ chức, quy trình nghiệp vụ cung ứng, mua sắm trang thiết bị sản xuất, mua dịch vụ, xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu vật tư, nguồn cung cấp, ứng dụng máy tính và thương mại điện tử trong cung ứng vật tư và đàm phán trong hoạt động cung ứng.
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
Đoàn Thị Hồng Vân
Nguyễn Xuân Minh
Kim Ngọc Đạt
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Trích dẫn
Bộ sưu tập