Tài liệu hướng dẫn học tập môn: Quản trị vận hành

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2007
Tác giả
Ths. Nguyễn Kim Anh
Ths. Đường Võ Hùng
Nhà xuất bản
Tài liệu lưu hành nội bộ
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

3. quantrivanhanh_nguyenkimanh.pdf

Dung lượng: 1.06 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0