Google Books

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Google Books cung cấp thông tin của hàng triệu cuốn sách được xuất bản trên khắp thế giới. Nếu cuốn sách đó không có bản quyền, hoặc được sự cho phép của các nhà xuất bản, bạn có thể xem bản xem trước của cuốn sách, và trong một số trường hợp thì bạn có thể xem toàn bộ nội dung của sách. Nếu cuốn sách ở trên miền công cộng, bạn có thể tải xuống bản PDF miễn phí.
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn