Quản trị kênh phân phối

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2008
Tác giả
Chủ biên: TS. Trần Thị Ngọc Trang
Ths. Trần Văn Thi
Nhà xuất bản
Thống kê
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

72. quantrikenhphanphoi_tranthingoctrang.pdf

Dung lượng: 22.66 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 0