Giáo trình Lập dự án đầu tư - Phần 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

7. GT_lap_du_an_dau_tu_Phan 2.pdf

Dung lượng: 2.42 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0