CÁC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Biên soạn: PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa
Nhà xuất bản
CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP - BỘ KHĐT
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

17. Các kỹ năng qt dành cho lãnh đạo dn.pdf

Dung lượng: 1.07 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0