Giáo trình Quản trị chất lượng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Đình Phan
Đồng chủ biên: TS. Đặng Ngọc Sự
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

11. GTquantrichatluong.pdf

Dung lượng: 34.99 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1