Nghệ thuật lãnh đạo

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2014
Tác giả
Nguyễn Hữu Lam
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Hồng Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Trích dẫn