Quản trị Marketing

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2013
Tác giả
Philip Kotler
Kevin Keller
Người dịch:
Lại Hồng Vân
Vũ Hoàng Anh
Mai Bích Ngọc
Nhà xuất bản
Lao động - Xã hội
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

53. GT Quan Tri Marketing-Philip Koler.pdf

Dung lượng: 648.7 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0