Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Phần 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đồng chủ biên:
PGS.TS. Đinh Xuân Lý
CN. Nguyễn Đăng Quang
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật
Trích dẫn
Tệp tin
200

GT_duong_loi_CM_cua_ĐCSVN_P2.pdf

Dung lượng: 33.78 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1