Tổ chức hành vi, cơ cấu, qui trình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Nội dung xuyên suốt của cuốn sách là việc quản lý hành vi tổ chức một cách hiệu quả cần phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về lý thuyết, nghiên cứu, cũng như kinh nghiệm thực tiễn.
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
James L. Gibson
Phan Quốc Bảo và Nhóm dịch thuật Đại học Duy Tân
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Tổng hợp Hồ Chí Minh
Trích dẫn