Các yếu tố cam kết Quản trị và sự hỗ trợ quản lý đến chất lượng hệ thống thông tin tại một số doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Trương Thị Thu Hương - Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản
Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

8. 120-Bản thảo bài báo-36-1-10-20220802.pdf

Dung lượng: 464.42 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0