FUNDAMENTALS OF Database Systems - SEVENTH EDITION

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Ramez Elmasri - Department of Computer Science and Engineering The University of Texas at Arlington
Shamkant B. Navathe - College of Computing Georgia Institute of Technology
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
200

36-Fundamentals of database systems 7th.pdf

Dung lượng: 7.55 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0