Giáo trình cao học: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao
TS. Bùi Nhất Vương
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Tài chính
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
200

Giáo trình PP NCKH trong kinh doanh-HNKG.pdf

Dung lượng: 2.24 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1