Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh - Phần 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2013
Tác giả
Biên soạn: Nguyễn Đình Thọ
Nhà xuất bản
Tài chính
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

11. GT-phuong_phap_NCKH_trong_kinh_doanh_P2.pdf

Dung lượng: 1.59 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0