Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu lân thứ XII của Đảng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đại hội XII
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật
Trích dẫn
Tệp tin
200

DH12-Dien van khai mac DHDB lan thu XII.pdf

Dung lượng: 129.23 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0