How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python is an introduction to programming using Python.
Mô tả
Conditions of Use: Attribution CC BY
Năm xuất bản
2002
Tác giả
Allen Downey
Jeffrey Elkner
Chris Meyers
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin
200

thinkCSpy.pdf

Dung lượng: 1000.26 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 0