Phương pháp quản lý tinh gọn. Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

15. 4.-112t-Phuong-phap-QL-tinh-gon.pdf

Dung lượng: 5.49 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2