Quản lý chất lượng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Giáo trình giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của quản lý chất lượng trong các tổ chức. Nội dung gồm 10 chương: dẫn nhập, tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ, quản lý chất lượng toàn diện, đánh giá chất lượng, các kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng, phương pháp 6 sigma, hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mô tả
Năm xuất bản
2014
Tác giả
Tạ Thị Kiều An
Ngô Thị Ánh
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Nhà xuất bản
Thống kê, Tp. Hồ Chí Minh
Trích dẫn
Bộ sưu tập