Data Mining Concepts and Techniques - Third Edition

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

2

Tóm tắt
This book and the individual contributions contained in it are protected under copyright by the Publisher (other than as may be noted herein).
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
- Jiawei Han University of Illinois at Urbana–Champaign;
- Micheline Kamber - Simon Fraser Universit;
- Jian Pei - Simon Fraser University
Nhà xuất bản
Morgan Kaufmann Publishers
Trích dẫn
Tệp tin
200

22-Data_Mining_Third_Edition.pdf

Dung lượng: 10.5 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 1