Giáo trình chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp - PGS.TS. Nguyễn Thành Độ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2002
Tác giả
Đồng chủ biên:
PGS.TS. Nguyễn Thành Độ
TS. Nguyễn Ngọc Huyền
Nhà xuất bản
Lao động - Xã hội
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

99. GT chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp - PGS.TS. Nguyễn Thành Độ.pdf

Dung lượng: 89.74 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0