Giáo trình Marketing dịch vụ - Phần 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Đồng chủ biên:
PGS.TS. Phạm Thị Huyền
TS. Nguyễn Hoài Long
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

43. giao_trinh_marketing_dich_vu_2018_Phần 2.pdf

Dung lượng: 1.51 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0