Quản trị tài chính doanh nghiệp - Phần 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2009
Tác giả
PGS.TS. Phạm Quang Trung
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

5. GT_quan_tri_tai_chinh_doanh_nghiep_2009_phan_1.pdf

Dung lượng: 6.34 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 0