ETDs – Global Electronic Thesis and Dissertation Search

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
ETDs (Global Electronic Thesis and Dissertation Search – Tìm kiếm luận án, luận văn điện tử toàn cầu) là cổng thông tin trung tâm cho phép tìm kiếm và xác định 4.913.522 luận án, luận văn điện tử từ các trường đại học trên toàn thế giới. Sau khi tìm kiếm được luận án, luận văn phù hợp, người dùng có thể truy cập tới tài liệu gốc.
Mô tả
Năm xuất bản
2006
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn