Giáo trình quản trị chiến lược

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2014
Tác giả
Chủ biên: PGS.TS. Ngô Kim Thanh
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

26. GT Quản trị chiến lược - Ngo Kim Thanh.pdf

Dung lượng: 157.38 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0