Quan hệ công chúng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Chủ biên: Vân Thị Hồng Loan
Nguyễn Hoàng Sinh
Nguyễn Ngọc Đan Thanh
Nhà xuất bản
Thông tin truyền thông
Trích dẫn
Bộ sưu tập