Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - Phần 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân và ThS Nguyễn Vân Điềm
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
200

Giaotrinhquantrinhanluc_P1.pdf

Dung lượng: 16.29 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 2 Lượt tải: 0