Phương Pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh : Thiết kế và thực hiện

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Sách gồm 15 chương : chương 1 : tổng quan về nghiên cứu khoa học , chương 2 : vấn đề nghiên cứu , chương 3 : phương pháp định tính , chương 4 : phương pháp định lượng , chương 5 : phương pháp hỗn hợp , chương 6 : chọn mẫu nghiên cứu định lượng ,chương 7 : đo lường và thu thập dữ liệu định lượng ,chương 8 : đo lường khái niệm nghiên cứu, chương 9 : thống kê dùng trong kiểm định lý thuyết khoa học ,chương 10 : cronbach alpha và đánh giá độ tin cậy thang đo , chương 11 : mô hình efa kiểm định giá trị thang đo , chương 12 : mô hình t - test và anova kiểm định khác biệt trung bình, chương 13 : mô hình hồi quy đơn và bội kiểm định tác động của một hay nhiều biến độc lập vào một biến phụ thuộc định lượng, chương 14 : mô hình hồi quy với biến độc lập định tính anova,ancova và hồi quy,chương 15 : mô hình hồi quy đa biến và path
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
Nguyễn Đình Thọ
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Lao động Xã hội
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
undefined

7. phuongphapnghiencuukhoahoctrongkinhdoanh_nguyendinhtho.pdf

Dung lượng: 74.02 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2