Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu (áp dụng trong lĩnh vực Kinh tế - Xã hội), tái bản lần hai

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Võ Thị Thanh Lộc
Huỳnh Hữu Thọ
Nhà xuất bản
Đại học Cần Thơ
Trích dẫn
Bộ sưu tập