Những vấn đề hiện đại về quản trị ngân hàng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Bài viết mang lại cách nhìn tổng quan về các vấn đề quản trị mà ngân hàng phải đối mặt. Trên cơ sở phân tích các đặc tính của ngân hàng, bài viết chi ra việc luôn luôn bị đặt trong tình trạng mang nghĩa vụ trả nợ nặng nề, rủi ro hệ thống và sự thiếu minh bạch về tài sản có là tính chất nổi trội của hoạt động ngân hàng.
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Nguyễn Ngọc Cường - Khoa Luật, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhà xuất bản
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 32, Số 1 (2016) 30-41
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

3. Những vấn đề hiện đại về quản trị ngân hàng.pdf

Dung lượng: 184.06 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0