Kinh tế lượng ứng dụng - Phần cơ bản & cơ sở dành cho khối tài chính ngân hàng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2009
Tác giả
Ths. Phạm Chí Cao
Ths. Vũ Minh Châu
Nhà xuất bản
Thống kê
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

44. kinhteluongungdung_phancoban_coso_phamtricao.pdf

Dung lượng: 49.8 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0