OpenDOAR

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
OpenDOAR (The Directory of Open Access Resources – Danh mục các nguồn tin truy cập mở) cung cấp danh sách toàn diện và tin cậy các kho tài liệu nội sinh truy cập mở học thuật của các trường đại học, viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Các liên kết tới các kho số nội sinh được đánh giá chất lượng trước khi đưa vào danh mục nên có giá trị học thuật cao. OpenDOAR còn liệt kê và cho phép người sử dụng tìm kiếm các kho số nội sinh theo chủ đề, ngôn ngữ, dạng tài liệu (như bài nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, sách, sáng chế, luận án) hoặc khu vực như Châu Phi, Châu Á, Australasia, Caribbean, Trung Mỹ, Châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Hiện có trên 2.600 kho tài nguyên nội sinh trên toàn cầu được tích hợp trong OpenDOAR và được Trung tâm truyền thông của Đại học Nottingham (Anh) duy trì và phát triển
Mô tả
Năm xuất bản
2005
Tác giả
Nhà xuất bản
Trích dẫn