Tái cơ cấu tổ chức

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Lee G. Bolman
Terrence E. Deal
Người dịch: Lương Ngọc Phương Anh
Nhà xuất bản
Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
Trích dẫn