Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh - Phần 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2002
Tác giả
Chủ biên: Nguyễn Hữu Lam
Đinh Thái Hoàng
Phạm Xuân Lan
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Trích dẫn