Tái cấu trúc quá trình kinh doanh và các công cụ hỗ trợ: Tổng quan cơ sở lý thuyết

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà xuất bản
Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 14(1), 34-52
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

14. Tai_cau_truc_qua_trinh_kinh_doanh_va_cac_cong_cu_h.pdf

Dung lượng: 497.62 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0